Skip Navigation

查找空餘房間 & 房價

你選擇了一個過去的日期

Zacatecas照片

Zacatecas - hamburgery, hot dogi i snieg

更多旅游照片

Zacatecas博客文章

  • 列表檢視模式
  • 地圖檢視模式
  • Quick Compare

什麼對你來說比較重要?

定價 受歡迎程度
Hostal Villa Colonial
80 %

Hostal Villa Colonial

Primero de Mayo y Callejon de Mono prieto CP 98000 Centro Historico (地圖) - 青年旅社