Skip Navigation

查找空餘房間 & 房價

你選擇了一個過去的日期床位 來自 US$25私人房間 來自 US$33

Phan Thiet博客文章

  • 列表檢視模式
  • 地圖檢視模式
  • Quick Compare

什麼對你來說比較重要?

定價 受歡迎程度
A Hoang Long hostel

A Hoang Long hostel

249 Thu Khoa Huan, Phan Thiet, Binh Thuan (地圖) - 旅館
Park Diamond Hotel

Park Diamond Hotel

Nguyen Tat Thanh Street, Hung Long Ward (地圖) - 旅館