Skip Navigation

查找空余房间 & 房价

你选择了一个过去的日期床位 来自 US$35私人房间 来自 US$34
  • 列表视图
  • 地图视图
  • Quick Compare

什么对您来说更为重要?

定价 受欢迎程度
Hostel Petero Atamu
87 %

Hostel Petero Atamu

Petero Atamu s/n Isla de Pascua (地图) - 青年旅社
Kona Tau
79 %

Kona Tau

Avareipua s/n (地图) - 青年旅社
Busqueda del Viajero

Busqueda del Viajero

Hanga Roa (地图) - 青年旅社
Tekena inn

Tekena inn

Hangoa Roa (地图) - 青年旅社