Bukhara

Samani Bukhara Ночлег и завтрак

От$21

Bukhara Baraka Hotel Гостиница

От$20

Rumi Завтрак и ночлег

От$7

Sarrafon B&B Ночлег и завтрак

От$16

Minzifa Inn Гостиница

От$55

Hotel Nazira Завтрак и ночлег

От$25