Skip Navigation

Vad vill norrmän besöka på Sverigeresan?

Travel Forums Reisetips (bare norsk) Vad vill norrmän besöka på Sverigeresan?

1. Posted by Anna CR (First Time Poster 1 posts) 6y Star this if you like it!

Hej!

Jag är konsult och jobbar nu med att undersöka om det går att göra ett besöksmål på temat Hällristningar som blir så spännande och intressant att många vill resa dit – inte minst norrmän som reser till Sverige!

Det här besöksmålet ska ligga bredvid E6 i Tanums kommun, Bohuslän, Sverige.

Därför undrar jag om ni vill hjälpa mig och tala om hur just ni skulle vilja ha ett sådant besöksmål. I Norge finns ju rastplatsen med Solbergtårnet, men det verkar inte som om alla är förtjusta i det? Kanske kan ni utifrån det exemplet tala om vad man inte är nöjd med och hur man skulle kunna göra på annat vis, så att det verkligen blir värt ett besök? (Att det ska finnas café eller restaurang har noterats. Något torn blir det inte i Tanum eftersom platsen ligger på en platå och därifrån kan man blicka ut över kulturlandskapet.)

Se det såhär till exempel:
Om man är på väg mot Göteborg med bil från Norge och det finns ett besöksmål om hällristningar längs vägen, hur ska det vara för att man ska vilja ägna tid åt det och planera in ett längre stopp där? Vad vill man se och göra, lyssna till, pröva på, vad vill man veta mer om, vilken service vill man ha på platsen?

Era svar med idéer om innehåll och utformning kommer att bidra till underlaget för beslut om hur besöksmålet ska bli.

Många norrmän reser i den här trakten – därför är det så viktigt att veta vad ni tycker!

Vänliga hälsningar,