gia_heo_hoi_10_4_hom_nay by vietnambiz Star this if you like it!

Giá heo hơi hôm nay (10/4) tiếp tục tăng trên cả nước. Ngoài ra công ty chăn nuôi miền Nam sẽ điều chỉnh giá tăng thêm 1.000 đồng/kg trong ngày hôm nay.

Thành Phố Hồ Chí Minh , Vietnam

Comments

No comments yet.

Be the first to comment on this photo!

More photos from Vietnam