le-khai-truong-fpt by hievent Star this if you like it!

Lễ khai trương là sự kiện không thể thiếu đối với mỗi cửa hàng, doanh nghiệp, tổ chức. Kịch bản tổ chức lễ khai trương cửa hàng là rất quan trọng. Xem chi tiết kịch bản tại: bit.ly/kich-ban-le-khai-truong-cua-hang

Comments

No comments yet.

Be the first to comment on this photo!

More photos by hievent